Project

De opkomst van massaconsumptie in België (1945-1989). De sociale en politieke constructie van een welvaartsmaatschappij.

Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
  • Social sciences
    • Economic history
Trefwoorden
sociale geschiedenis consumentencultuur sociale bewegingen overheidsregulering Consumentenbeweging
 
Projectomschrijving

Massaconsumptie werd een belangrijk fenomeen in de Keynesiaanse welvaartsstaat, maar niet zonder bemiddelaars tussen staat en burger. Deze speelden een regulerende en educatieve rol. Zowel de Association des Consommateurs, de wegdeemsterende coöperatieves en nieuwe sociale bewegingen zoals Anders Gaan Leven profileerden zich op het thema. Door te kijken naar institutionele structuren (zoaals de Raad van het Verbruik) en de discours en acties van deze belangengroepen, komen “les trentes glorieuses” in een nieuw licht te staan.