Project

Ontwikkeling van technieken voor het verwijderen van selenium uit industrieel afvalwater (SuPER-W)

Looptijd
01-02-2020 → 31-05-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • (Waste)water treatment processes
Trefwoorden
afvalwater
 
Projectomschrijving

De Marie Skłodowska-Curie-actie "Duurzaam product, energie en hulpbronnen terugwinning uit afvalwater" (SuPER-W) is een Europees gezamenlijk doctoraatsprogramma (EJD) dat het langetermijnplan voor human resource management van Europese waterinnovators zal ondersteunen door 15 PhD's te trainen studenten in het ontwikkelen van technologieën voor water, energie, hergebruik van voedingsstoffen en metalen, en bioproductie van (afval) water. Daarom brengt het toonaangevende onderzoekers van 5 gerenommeerde universiteiten en 12 geassocieerde niet-academische partnerorganisaties samen, waaronder industriële partners die betrokken zijn bij technologieontwikkeling, MKB-bedrijven gericht op consultancy / engineering, een dienstverlener, een overheidsinstantie en professionele netwerkorganisaties. Het project wordt gecoördineerd door prof. Gijs Du Laing (Universiteit Gent, België) en loopt van maart 2016 tot februari 2020.

SUPER-W De toename van menselijke activiteiten, of deze nu in de stad, in de landbouw of in de mijnbouw ligt, legt een toenemende druk op de watervoorraden. Niet alleen het waterverbruik neemt toe, ook de hoeveelheid en diversiteit van vervuild water stijgt. In navolging van de bekende behoeften en voordelen, is in de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van afvalwaterzuiveringstechnologie en de implementatie ervan in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Men moet echter erkennen dat waterbehandeling op wereldschaal duur en onnodig energie-intensief is. In tegenstelling hiermee kunnen componenten in vervuild water ook van groot economisch voordeel zijn als ze zouden worden geoogst.
Daarom zullen beginnende onderzoekers die worden opgeleid in SuPER-W de nodige kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om watergerelateerde milieuproblemen om te zetten in economische kansen. Naast technologieontwikkeling door onderzoek worden de onderzoekers ook getraind in het vertalen van onderzoek naar beleid, creatieve probleemoplossing, identificatie van knelpunten voor een effectieve implementatie van technologieën voor hulpbronnenherstel, ontwikkeling van businesscases en stedelijke / industriële ecosystemen, en beoordeling van duurzaamheid en de rol van publieke perceptie en beleid bij innovatie. Bovendien verwerven ze een reeks commerciële, ondernemers- en managementvaardigheden die hen voorbereiden op toekomstige leiders.
Alle promovendi worden begeleid door ten minste 2 promotors van 2 universiteiten en mede begeleid door een onderzoeker van een niet-academische partnerorganisatie. Bovendien lopen ze stage in de niet-academische sector, wat bijdraagt ​​tot een effectievere verspreiding en exploitatie van hun onderzoeksresultaten. Onderzoekers die met succes de doctoraatsthesis verdedigen en het doctoraatsopleidingprogramma afronden, ontvangen een dubbele of gezamenlijke doctoraatsgraad, gezamenlijk toegekend door de universiteiten van zijn / haar promotoren, evenals een gezamenlijk doctoraatsopleidingcertificaat van SuPER-W.