Project

Naar een betere ondersteuning voor slachtoffers van seksueel geweld met een beperking die in een voorziening leven.

Code
174C02324
Looptijd
15-04-2024 → 14-10-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Disabilities and developmental disorders
  • Medical and health sciences
    • Public health care not elsewhere classified
Trefwoorden
personen met een beperking seksueel geweld
 
Projectomschrijving

Personen met een beperking hebben een hoger risico op seksueel slachtofferschap dan personen zonder beperking. Mensen met een beperking die in een voorziening leven ervaren vaak een gebrek aan toegang tot kritische kennis, toegankelijke informatie en seksuele ondersteuning, wat hun  kwetsbaarheid voor seksueel geweld verder verhoogt. Ook zijn zij vaak afhankelijk van anderen voor de toegang tot zorg en hulp na seksueel geweld, wat een barrière kan vormen om gepaste hulp te krijgen.

Via een kwalitatief onderzoeksopzet wensen we volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • Wat zijn de ervaringen van personen met een beperking die in een voorziening leven en die slachtoffer werden van seksueel geweld met betrekking tot de onthulling van geweld, het zoeken van hulp en het verkrijgen van zorg?
  • Wat zijn de ervaringen van hulpverleners (zowel binnen de voorzieningscontext als binnen de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld) in het verlenen van zorg aan personen met een beperking die in een voorziening leven na seksueel geweld

Via dit onderzoek wensen we concrete aanbevelingen te formuleren ter verbetering van de onthulling en nazorg van personen met een beperking die in een voorziening leven en seksueel geweld meemaakten.