Project

Studie "Haalbaarheid kapping" ter hoogte van de Paardenmarkt, een munitiestortplaats uit W.O.-1, gelegen voor onze kust

Code
160U4508
Looptijd
01-02-2008 → 31-10-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
paardenmarkt oorlogsmunitie WOI stortplaats kapping
 
Projectomschrijving

De 'Paardenmarkt' is een voormalige stortplaats van oorlogsmunitie (conventionele en gifgasgranaten) van WOI. Vermits berging te duur is, wordt een afdekking ('kapping') onderzocht. Daarbij worden eerst de hydrodynamische en sedimentologische randvoorwaarden bepaald. Op basis hiervan wordt uit de mogelijke afdekconstructies de meest geschikte weerhouden. Daarbij wordt een eerst ontwerp uitgewerkt, inclusief een schatting van de kostprijs en de problemen of beperkingen bij de uitvoering.