Project

Opstartfinanciering CRC - CMI

Code
179I01211
Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
biobanknetwerk
 
Projectomschrijving

De eerste doelstelling voor het CMI, die al voor een groot deel is ingevuld, is om met de vijf Vlaamse universiteiten en de vier Vlaamse universitaire ziekenhuizen een biobanknetwerk uit te bouwen als essentieel hulpmiddel voor projecten op het gebied van het TBO. Voor de prospectieve verzameling van biobankstalen is de samenwerking tussen de Deelnemende Instellingen en hun CRC onderling nodig omdat op die manier een zo breed mogelijk populatie wordt bestreken om zoveel mogelijk stalen te verzamelen. Dit is belangrijk omdat binnen een gepersonaliseerde geneeskunde meestal sterk afgelijnde ziektebeelden worden onderzocht en behandeld, die wegens de hun stratifiëring kleinere groepen patiënten betreffen. Op basis van de inventaris van de retrospectieve biobanken en van de noden voor het translationeel biomedisch onderzoek, zijn nu Focusbiobanken bepaald, die in het biobanknetwerk zullen worden opgenomen van zodra de ICT backbone operationeel zal zijn. De FFEU middelen zullen toelaten om in alle 4 aangesloten CRC’s, voor CRC Leuven in samenwerking met UHasselt, de infrastructuur voor een kwaliteits-biobank op te bouwen. In een tweede fase zal het CMI zich richten op onderzoek en ontwikkeling, in projecten voor translationeel biomedisch onderzoek, waaraan elke stakeholder kan meewerken, en waarbij al dan niet gebruik kan gemaakt worden van het CMI-biobanknetwerk, binnen de perken van de strategie en de regels en mits rekening te houden met de Standard Operating Procedures voor het gebruik van biobankstalen.