Project

Analyse van het TOR kinase complex in orgaangroei van mais via functionele interactoomanalyse.

Code
01P06715
Looptijd
01-10-2015 → 01-10-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant cell and molecular biology
Trefwoorden
TOR kinase Functionele interactoomanalyse Arabidopsis thaliana Zea mays
 
Projectomschrijving

Celproliferatie en celgroei zijn twee centrale aspecten van orgaangroei in elk levend organisme en zijn grotendeels afhankelijk van milieuomstandigheden en beschikbaarheid van voedingsstoffen. De genetische controle van deze processen bepaalt de uiteindelijke grootte van het orgaan en moet strak worden gereguleerd. Een van de belangrijkste regulatorische routes die betrokken zijn bij de groei van organen wordt beheerst door het Target of Rapamycin (TOR) -kinase, dat milieu- en voedingsinformatie vertaalt in tolerante of beperkende groeibesluiten. Van TOR is aangetoond dat het een rol speelt in een breed scala van cellulaire processen zoals transcriptie, translatie, ribosoombiogenese, celcyclus, cytoskeletorganisatie, autofagie en regulatie (activering en repressie) van verschillende metabole processen. Hoewel veel van de TOR-pathway-genen, inclusief up en downstream regulators, in het eukaryotische rijk sterk geconserveerd zijn, is er weinig bekend over de TOR-functies in planten. Dit project heeft tot doel de constitutie, functie en regulatie van het TOR-kinasecomplex in maïs, een belangrijke gewasmodelplant, tijdens orgaangroei en -ontwikkeling in kaart te brengen. Kennis over de moleculaire mechanismen en regulatie van een belangrijk groei-regulerend eiwitcomplex zal het pad effenen voor gerichte engineering van het TOR-kinasecomplex om de gewasopbrengst onder normale of stressomstandigheden te bevorderen.