Project

A comparative study of alternating presentational constructions in Dutch, English and Italian

Code
01D06316
Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Syntaxis prosodie Comparatief Kwantitatief Surveys en enquêtering Hedendaags West-Europa Engels Italiaans Nederlands Taalkunde
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt het functioneel bereik van en de alternantie tussen vier types presentatiefconstructies (prosodische inversie, syntactische inversie, syntactisch inversie met toevoeging van filler en syntactischesplijting) in het Nederlands, Engels en Italiaans. De constructies worden zowel vanuit een taalspecifiek perspectief als vanuit een contrastief perspectief bestudeerd a.d.h.v. magnitude estimation tasks die met behulp van een crowdsourcing-platform worden uitgevoerd.