Project

De rol van RANKL, RANK en OPG in de interactie tussen synoviale fibroblasten en synoviale myeloïde cellen in erosieve osteoartritis van de vingergewrichten.

Code
11E3623N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Inflammation
    • Musculo-skeletal systems
    • Molecular physiology
Trefwoorden
Erosieve handartrose
 
Projectomschrijving

Erosieve osteoartritis van de hand (EHOA) is een unieke vorm van osteoartritis (OA), gekenmerkt door subchondrale erosies, ernstige pijn en functionele hinder. Het voorkomen van deze subchondrale erosies, is kenmerkend voor EHOA en onderscheidt deze unieke vorm van OA van alle andere niet erosieve OA vormen. Tot nu toe is de huidige moleculaire kennis over de pathogenese van hand OA en EHOA in het bijzonder, beperkt. Dit heeft als gevolg dat er tot op heden geen effectieve behandelingen bestaan die ingrijpen op de structurele ziekteprogressie. Onze dienst voerde recent een klinische studie uit met een RANKL-inhibitor, hetgeen de therapeutische opties voor EHOA mogelijks drastisch verandert. Preliminair onderzoek op humane OA stalen, bevestigt een centrale rol voor RANKL in de pathogenese van OA. Daarnaast hebben we een innovatieve techniek geïntroduceerd in onze kliniek, die het mogelijk maakt om synoviaal weefsel uit vingergewrichten van EHOA patiënten te biopteren en hierop moleculair onderzoek uit te voeren. Het doel van dit project is om de onderliggende moleculaire mechanismen, die aan de basis liggen van de kenmerkende eigenschappen van erosieve hand OA te ontrafelen door de rol van RANKL in de interactie tussen synoviale fibroblasten en myeloide cellen in EHOA uit te diepen. Dit onderzoekvoorstel introduceert een nieuwe aanpak binnen het onderzoeksveld van hand OA door moleculair onderzoek uit te voeren op unieke synoviale vingergewrichten.