Project

Indirecte controle van bodem textuur op afbraak van organische stof door beïnvloeding van de bodemvochtbalans - uitbreiding van een veldexperiment met drainage/capillaire opstijging als factor en 13C-pulse-labeling

Code
1523719N
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
bodemvochtbalans
 
Projectomschrijving

Bodems functioneren centrale ecosysteemcompartimenten als emitter van broeikasgassen, reservoir van
voedingsstoffen en koolstof, water en biota. De dynamiek van organische stof in de bodem (SOM) is met elkaar verbonden
met zowel lokale als wereldwijde biogeochemische cycli en de studie ervan is een onderzoeksonderwerp van hoge relevantie
landbouwkundig en ecologisch. Een belangrijke determinant van microbiële activiteit in de bodem is de textuur van de bodem met
verbeterde fysieke bescherming van OM in bodemaggregaten en meer chemische stabilisatie door
organo-minerale associatie met fijnere deeltjesgrootte. In biogeochemische modellen zijn deze effecten
meestal verklaard door op textuur gebaseerde qualifiers van kinetische snelheden van SOM mineralisatie. Deze focus
op microschaalprocessen heeft over het hoofd gezien dat textuur in het veld ook dominant de bovengrond bepaalt
vochtigheid. Wij betogen dat texturele controle op SOM-fietsen sterk wordt geëffectueerd door de
vochtbalans. Deze opvatting is ingegeven door de constatering dat in NW-Europa zandige bovengronden,
ondanks hun zeer lage kleigehalte bevatten ze meer SOM dan siltige gronden onder vergelijkbaar landgebruik. Wij
produceren momenteel de hoognodige hoge-resolutie bodemvocht- en CO2-fluxgegevens van bodemtextuur
veldbehandelingen om te testen of vaker drogen van zandige bovengrond leidt tot een minder gunstig microbieel
habitat vergeleken zwaardere getextureerde grond. We vragen om ondersteuning om het huidige veldexperiment uit te breiden
met extra bodembedrainingsstappen en voor effectievere en gedetailleerdere follow-up van substratederived
SOM-decompositie.