Project

Kunnen ervaringen, eerder dan overerfbare kenmerken, intraspecifieke niche variatie teweegbrengen in langlevende soorten?

Code
1513619N
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Evolutionary biology
    • General biology
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
overerfbare kenmerken ervaringen
 
Projectomschrijving

Individuen binnen een populatie kunnen aanzienlijk van gedrag verschillen van elkaar. Hoewel
erfelijke eigenschappen spelen een belangrijke rol bij het genereren en behouden van dergelijke intraspecifieke variatie,
de laatste kan ook te wijten zijn aan eerdere ervaring. Vooral in langlevende soorten is er een grote
potentieel voor verwante personen om in de loop van de tijd te divergeren vanwege de opgebouwde ervaringen. Naar wat
mate waarin genetische processen of eerdere ervaringen tot gevolg hebben dat intraspecifieke variatie in gedrag belangrijk is
gevolgen voor de populatiedynamiek, voornamelijk omdat variatie wordt aangedreven door eerdere ervaring
veranderingen over veel kortere tijdschalen in vergelijking met transgeneratieveranderingen gegenereerd door genetische
processen. Toch waren studies over intraspecifieke variatie tot nu toe vooral gericht op genetische processen op korte duur
soorten. In dit project zal ik de ontogenese van individuele specialisatie in een langlevende studie bestuderen
kustvogel, de Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus). Individuen vertonen een sterke variatie in
migratie- en voedingsstrategieën binnen afzonderlijke kolonies, die grotendeels onverklaard blijven. Naar
deze kenniskloof te overbruggen, zal ik geavanceerde GPS-loggers gebruiken om 15 broers en zussen van te volgen
ouders met bekende migratie- en voedingsstrategieën. Gebaseerd op een meerjarige dataset, zal ik beoordelen
in hoeverre migratie- en voedingsstrategieën meer vergelijkbaar zijn tussen verwante personen, en
of verschillen kunnen worden gerelateerd aan stochastische ervaringen, zoals extreme weersomstandigheden
tijdens migratie.