Project

Organisatie en coordinatie van een network over de coördinatie van socialezekerheidssystemen in de Europese Unie –Lot 1: Uitbouw Expertise inzake socialezekerheidscoördinatie

Looptijd
18-12-2010 → 17-12-2013
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
migratie Europees recht sociale zekerheid voor migrerende werknemers
 
Projectomschrijving

Het project is een netwerk van experten die onderzoek verrichten naar de problemen inzake sociale zekerheid voor migrerende personen, in het bijzonder zoals uitgewerkt in de Europese Verordeningen inzake sociale zekerheid (883/2004 en 987/2009). Het onderzoek gebeurt aan de hand van nationale rapporten die inzicht geven over de toepassingsproblemen, alsmede een aantal analytische rapporten die bepaalde thema’s dieper onderzoeken en voorstellen formuleren voor het aanpassen van de Europese regelgeving.