Project

Bye bye blackbox: het ophelderen van het werkingsmechanisme van biochar en chitine op de plantengroei en ziekteweerbaarheid.

Code
1512619N
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
plantengroei
 
Projectomschrijving

In dit project, de werkingswijze van twee milieuvriendelijke substraataanpassingen (chitine en
biochar) zal worden bestudeerd op het aardbeien-substraat modelsysteem. Chitine en biochar zijn bekend
toename van gewasgroei en ziekteresistentie wanneer ze worden ingebouwd in grondloze groeimedia,
en zijn daarom interessante amendementen om het gebruik van kunstmest en pesticiden in
tuinbouw. De mechanismen van biochar en chitine die ten grondslag liggen aan deze gunstige effecten op planten
groei en gezondheid en de relatie met het microbioom is tot nu toe slecht begrepen.
Een tijdserie-experiment zal worden uitgevoerd waarbij aardbeiplanten in potgrond worden gekweekt,
biochar- of chitine-gewijzigde potgrond wordt wekelijks bemonsterd. Verschillende high-throughput-sequencing
technieken (metabarcoding, -genomics, -transcriptomics) zullen worden gebruikt om het te karakteriseren
rhizosfeer microbioom, terwijl potgrond fysisch-chemische variabelen, plantgenexpressie en
plantengroeidata zullen parallel worden verzameld op elk tijdstip. Door elk onderdeel van te bestuderen
microbiome-plant-substraat-systeem en correleren hun tijdelijke veranderingen, zullen we kunnen koppelen
het effect van biochar en chitine op het microbioom van de rhizosfeer op groei en ziekte van planten
weerstand, en om de onderliggende werkingswijze te ontrafelen. De expertise van de onderzoeksgroep en
partners in substraatbiologie, microbiologie, computationele biologie en statistische genomica zullen zijn
gecombineerd om deze methoden efficiënt toe te passen op de specifieke case study.