Project

Tussen dorp en land. Gedetailleerde prospectie van pre-Romeins landgebruik in centraal-Adriatisch Italië.

Code
1509719N
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
pre-Romeins landgebruik
 
Projectomschrijving

Archeologen weten nog steeds heel weinig over nederzettingen en landgebruik in Centraal-Adriatische Italië in de
eeuwen vóór de Romeinse verovering in 268 voor Christus: de meeste informatie over de bronstijd en de ijzertijd (ca.
2000-268 v. Chr.) Zijn gemeenschappen in dit deel van Italië afkomstig van rijke graven en oppervlakte-artefacten. Deze
project is bedoeld om deze lacune te vullen door case-studiegebieden in kaart te brengen waar archeologische sporen kunnen zijn
verwacht op basis van eerdere observaties in reddingsoperaties en archeologisch oppervlak
enquêtes. Drie archeologische kwesties zullen worden onderzocht tijdens drie veldwerkcampagnes: de
locatie en karakter van nederzettingen in brons en ijzertijd, het detectiepotentieel van archeologische
blijft bestaan ​​door niet-invasieve prospectietechnieken en de ruimtelijke organisatie van pre-Romeins
woongebieden en territoria.
Het project zal bijdragen aan de ontwikkeling van technieken om pre-Romeinse overblijfselen te detecteren. De
geselecteerde gebieden worden zonder uitgraving in kaart gebracht: technieken voor remote sensing inclusief antenne
fotografie, digitale terreinmodellen, geofysische surveys (georadar en geomagnetics) en
systematische oppervlakte-artefactopname zal worden gebruikt. Dergelijke technieken worden vaak gebruikt door
archeologen in mediterrane landschapsstudies, maar zelden op prehistorische overblijfselen, en een
beoordeling van hun toepassing in prehistorische studies is hoogst nodig. De kaarten met hoge resolutie
geproduceerd in het project zal worden geverifieerd door gerichte coring.