Project

Extracellulaire vesikelsignaturen als biomarker voor therapeutische efficiëntie bij uitgezaaide borstkanker

Code
365J023017
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2022
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
 
Projectomschrijving

Borstkanker is wereldwijd de meest voorkomende kanker bij vrouwen en de ontwikkeling van metastasen op afstand is een belangrijke reden voor kankersterfte. De mediane overleving na diagnose van gemetastaseerde borstkanker is 2 jaar (met een brede spreiding van enkele maanden tot meerdere jaren). Om de mediane overlevingstijden te verhogen, moet de effectiviteit van kankerbehandelingen worden geoptimaliseerd en de bijbehorende morbiditeit worden verminderd. Behandelingsrespons in termen van werkzaamheid en toxiciteit moet vóór klinische manifestatie worden gedetecteerd. Helaas zijn in de huidige klinische praktijk de meest gebruikelijke diagnostische hulpmiddelen voor het analyseren van therapie-efficiëntie gebaseerd op klinische gegevens en beeldvormingsmodaliteiten. De meeste van deze analyses vereisen een langdurige behandeling en slagen er vaak niet in de therapierespons correct te beoordelen.

Extracellulaire blaasjes (EV's) zijn nanosized membraanvesicles die bioactieve eiwitten, lipiden en nucleïnezuren bevatten, en verschijnen als indicatoren en functionele agentia van kanker. EV's worden vrijgegeven door alle cellen, inclusief kankercellen en circuleren in de bloedbaan. EV's bieden unieke kansen voor de ontwikkeling van nieuwe biomarkers in de context van therapeutische werkzaamheid, omdat hun moleculaire inhoud een vingerafdruk is van de afgevende cellen en hun status; en omdat ze verrijkt zijn voor zeer geselecteerde biomarkers die anders slechts een zeer klein deel (minder dan 0,01%) van het totale moleculaire gehalte aan bloed zouden vormen.

Pioneer-onderzoeken suggereren dat kwantificering en karakterisering van EV's kunnen worden geïmplementeerd om de prognose van de patiënt te verfijnen en de reactie van de therapie te voorspellen. Het uiteindelijke doel van dit project is om de efficiëntie van de behandeling te controleren op basis van een van de EV afkomstige biomarker.
Om dit te bereiken zullen we gebruik maken van drie complementaire werkpakketten:

 • Werkpakket 1: Isolatie en proteomische karakterisering van EV's uit plasma
 • Werkpakket 2: Evaluatie van EV-handtekeningen in gemetastaseerde muismodellen onder behandeling
 • Werkpakket 3: Evalutatie van EV-handtekeningen in longitudinale plasmamonsters van responsieve behandelingen en behandeling van niet-reagerende gemetastaseerde borstkankerpatiënten

Dit project is multidisciplinair en poogt de verbluffende kosten van therapie te overwegen; de selectie van patiënten op basis van respons-resistentiemarkeringen zal de sleutel zijn tot de economische duurzaamheid van strategieën voor kankerbeheer. Het belangrijkste is dat monitoring van EV-biomarkers onnodige blootstelling van niet-reagerende patiënten aan ineffectieve therapie kan voorkomen.