Project

Speelt het quorum sensing molecule tryptophol een centrale rol tijdens de vroege infectiestadia van Batrachochytrium dendrobatidis?