Project

Beeldvorming van de zoet/zoutwater interface over de Belgische kustlijn

Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Hydrogeology
    • Geophysics not elsewhere classified
Trefwoorden
zoet/zoutwater
 
Projectomschrijving

Kustgebieden zijn strategische gebieden voor economische ontwikkeling en daarom dichtbevolkte gebieden.
Naar schatting leeft ongeveer de helft van de wereldbevolking in kustgebieden en dit percentage is
zal naar verwachting in de toekomst stijgen. Deze situatie zet onze grondwatervoorraden onder druk.
Er is inderdaad een natuurlijk evenwicht tussen vers (potentieel drinkwater) en zeewater in
kustwatervoerende lagen. Zeewater heeft de neiging om het binnenland in te stromen vanwege de hogere dichtheid, terwijl zoet water
lozingen in de zee. Menselijke activiteiten echter rechtstreeks (door de winning van grondwater)
en indirect (door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering) dit evenwicht veranderen. Begrip
de huidige staat van het zoutgehalte in kustwateren is een eerste vereiste voor een duurzaam gebruik van
grondwaterbronnen. In dit project stellen we de interface tussen gebruik van zoet en zout water voor
hun contrast in elektrische geleidbaarheid. We gebruiken beeldvormingstechnieken die lijken op medische beeldvorming
karakteriseren de eigenschappen van de ondergrond. Kortom, we zijn artsen wiens patiënt het aardse interieur is.
Onderdeel van de zoetwaterafvoer onder de laagwaterlijn, stellen we een innovatieve combinatie voor
onshore en offshore elektrische weerstandenquêtes om dit doel te bereiken. Deze karakterisering zal
stellen ons in staat om het evenwicht tussen zoet en zout water beter te begrijpen en een toekomstig management voor te stellen
plannen van onze watervoerende lagen.