Project

Software Architectuur en Modules voor Unified Radio Control

Acroniem
SAMURAI
Code
179J9114
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Computer hardware
    • Computer theory
    • Scientific computing
    • Other computer engineering, information technology and mathematical engineering
Trefwoorden
Uniforme radio controle
 
Projectomschrijving

Hoofddoel van het SAMURAI Project is het ontwerpen, evalueren en optimaliseren van een softwarearchitectuur voor de uniforme radio controle van off-the-shelf radio hardware en Software Defined Radio's (SDR), die ook draadloze netwerk intelligentie ondersteunt. Dit laat bedrijven toe:

- hun (her)ontwikkelkosten te reduceren door gebruik te maken van een gevalideerde technologie die zich aanpast aan de onderliggende hardware en hergebruik in verschillende producten toelaat.

- onbenutte functionaliteit van goedkope off-the-shelf hardware en SDR's uit te buiten om zo cutting edge producten te ontwikkelen die zich kunnen aanpassen aan de draadloze omgeving door middel van gevalideerde netwerkintelligentie.

- met innoverende producten een marktaandeel verwerven in de groeiende markten van draadloze huis- en gebouwcontrole, industriële automatisatie, digitale collaboratie en logistiek.