Project

Alliantieonderzoeksgroep: Translational Imaging Research Alliance

Acroniem
TIRA
Code
05L00909
Looptijd
01-11-2009 → 31-10-2015
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Biomedical image processing
Trefwoorden
beeldvorming
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.