Project

De binnenkant van de gemeentelobby. Een analyse van de determinanten van de invloed van lokale besturen op Europese besluitvorming.