Project

‘Immunodeficiënties ten gevolge van IKAROS mutaties in het felle zonlicht’, een gedetailleerde studie die het genetische en immunologische spectrum van IKAROS-gemedieerde immuunstoornissen in kaart brengt.

Code
3F034420
Looptijd
01-11-2020 → 13-08-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Applied immunology
    • Autoimmunity
    • Immunogenetics
    • Inflammation
Trefwoorden
Aangeboren immuunstoornissen Translationeel onderzoek
 
Projectomschrijving

Common variable immunodeficiency (CVID) is een aandoening van het immuunsysteem ten gevolge van een genetische fout. Deze genetische afwijkingen veroorzaken een dysfunctioneel immuunsysteem dat niet beschermt tegen de dagdagelijkse microben. CVID-Patiënten krijgen dus veel frequentere of ernstigere infecties. Het immuunsysteem kan ook ‘overactief’ zijn en reageren op onschadelijke prikkels. Deze verstoring van het immuunsysteem kan aanleiding geven tot auto-immuunziektes die een belangrijke oorzaak zijn van sterfte bij CVID. Tot op heden ontbreken de middelen voor vroegtijdige diagnose of behandeling. Het IKZF1 gen codeert voor de transcriptieregulator IKAROS en mutaties in dit gen leiden tot CVID. Het ziektespectrum ten gevolge van IKZF1 mutaties is breed; sommige patiënten krijgen voornamelijk infecties terwijl andere auto-immuunziektes ontwikkelen. Genetisch onderzoek treft ook frequent IKZF1 mutaties aan bij de gezonde familieleden. In dit project willen we testen of de mate van verstoring van genfunctie ten gevolge van de IKZF1 mutaties in belangrijke mate het verloop van de ziekte bepaalt. Om dit te onderzoeken zullen we gebruik maken van krachtige technologieën zoals single cell RNA sequencing en een grote cohorte van IKAROS-patiënten. Door deze studie zullen we de oorzaken van de klinische variabiliteit bij CVID-patiënten ten gevolge van IKZF1 mutaties beter begrijpen. Deze inzichten kunnen aanleiding geven tot betere diagnostische of therapeutische middelen.