Project

“Nature-based” kustverdedigingssystemen rond golf-stroming-zeegras interactie: interdisciplinair onderzoek rond kusrwaterbouwkunde, ecologie en mariene biologie