Project

“Nature-based” kustverdedigingssystemen rond golf-stroming-zeegras interactie: interdisciplinair onderzoek rond kusrwaterbouwkunde, ecologie en mariene biologie

Code
3F031720
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecosystem services
    • Natural resource management
  • Engineering and technology
    • Environmental and sustainable planning
    • Coastal and estuarine hydraulics
Trefwoorden
2D en 3D numerieke en experimentele modellering van golfstroomverzwakking met zeegras en sa Duurzame kustbescherming met behulp van natuuroplossingen stromen en zeespiegelstijging met behulp van waterplanten zeegras Bescherming tegen golven kwelder
 
Projectomschrijving

Natuur-gebaseerde oplossingen met een lage ecologische impact die duurzame kustbescherming bieden, zijn belangrijk in het aanpassingsproces gericht op globale klimaatverandering. Een opportuniteit van duurzame bescherming wordt aangeboden door aquatische vegetatie (zeegras, zoutmoerassen en mangroves) in de kustzone, die van hoge ecologische waarde is en die natuurlijke kustbescherming voorziet door golven te dempen, stroming te beperken en sedimentatie te bevorderen. Op vele van ‘s werelds kustlijnen is vegetatie al impliciet een beschermende factor tegen overstromingen, desalniettemin is meer onderzoek noodzakelijk om richtlijnen voor het ontwerp van natuur-gebaseerde kustbeschermingen op te stellen. In de huidige toestand liggen kennistekorten meestal in het tekort aan begrip van de onderliggende hydrodynamische processen en energie dissipatie, gecombineerd met een tekort aan experimentele data en nauwkeurige numerieke modellen. In deze context zijn de objectieven van voorgesteld onderzoek de volgende: (i) het ontwikkelen van een vloeistof-structuur-interactie numerieke solver, rekening houdend met de flexibiliteit van vegetatie, om de demping van golven en stromingen te onderzoeken, en (ii) het uitvoeren van 2D experimenten in de zoutwatertank met reële planten en in de 3D Coastal & Ocean Basin met mimics; dit werk zal soort-specifieke parameters en vrij-toegankelijke validatie data produceren.