Project

Een ontogenisch varkensmodel als humaan surrogaat voor preklinische farmacokinetische en farmacodynamische geneesmiddelenstudies.