Project

Rechtstreekse en onrechtstreekse effecten van preferentiële handelsakkoorden.

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • International economics
 
Projectomschrijving

In de afgelopen decennia kenden de preferentiele handelsakkoorden (PTAs) een heel opvallende groei. Zo maakte elke lid van de Wereldhandelsorganizatie (WTO) deel uit van gemiddeld drie handelsverdragen in 1990, terwijl dat gemiddelde nu gestegen is tot tien. De bestaande literatuur heeft recent ook uitgewezen dat de inhoud van deze verdragen een sterke evolutie kent. Meer dan de helft van de huidig actieve PTAs bevatten provisies die betrekking hebben op migratie en investeringen, en gaan bijgevolg verder dan handel alleen. Dit project omvat drie voorstellen om de directe (op handel) en indirecte (op migratie en investeringen) effecten van PTAs te onderzoeken. Tot op vandaag hebben de onderzoekers deze drie effecten in de bestaande literatuur telkens afzonderlijk onderzocht. Als gevolg van de steeds breder instutitioneel kader van de inhoud van PTAs, kan dit vertekende effecten met zich meebrengen. We willen bijgevolg de directe en indirecte effecten van PTAs in een simultaan stelsel van structurele graviteitsvergelijkingen kwantifeceren. Bovendien is de heterogene inhoud van de PTAs ook een onderbelichte dimensie in het veld. Daarom beschouwen we in het tweede deel de analyse van PTAs op inhoudelijk vlak, en trekken we deze verder door op bilaterale arbeidsovereenkomsten (BLAs) en bilaterale investeringsverdragen (BITs). Het laatste deel incorporeert dan deze heterogeniteit van de PTAs, BLAs, en BITs, en bestudeert de onderliggende mechanismen van de effecten van verdragen.