Project

Het inschakelen van synthetische schimmel-bacteriële consortia om meercellige op mycelium gebaseerde ELM's te produceren met functionaliteiten

Acroniem
FUNGATERIA
Code
41V03422
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Synthetic biology
  • Engineering and technology
    • Biomaterials
    • Industrial microbiology
Trefwoorden
biotechnologie synthetische microbiële consortia
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Fungateria dicht een ontwikkelingskloof in op mycelium gebaseerde ELM's door een portfolio van ELM's te ontwikkelen die zijn samengesteld uit een synthetisch co-cultivatieconsortium van een filamenteuze schimmel en een bacteriestam. Sensing en adaptieve groei van de schimmelhyfen worden benut om een autonome bottom-up en schaalbare productietechnologie genaamd Growth Composing (GC) te ontwikkelen die een gemanipuleerde morfogenese van myceliummaterialen mogelijk maakt met behulp van robotgestuurde sproeikoppen die lokale lucht-, gas- of aërosolstromen genereren en zo de hyphae groei stimuleren. Bovendien wordt bioprinting gebruikt om inocula van de gemanipuleerde bacteriestam in specifieke patronen en op specifieke tijdstippen tijdens het productieproces af te zetten. Er worden verschillende ELM-producten ontwikkeld, variërend van consumptiegoederen tot toepassingen in de milieu- en bouwsector, die actief worden door omgevingssignalen van licht, temperatuur en chemische lokstoffen. Hiertoe zal synthetische biologie-engineering worden geïmplementeerd om de bacteriestam te gebruiken als chassis voor sensorbevattende genetische circuits die geavanceerde functionaliteiten aan de ELM geven gedurende de hele levenscyclus, hetzij door directe activiteit, hetzij door de groei en morfologie van de schimmelpartner te beïnvloeden. ELM-activiteit wordt geverifieerd met sondes die bio-elektrische signalering in de materialen onthullen - wat extra dimensies van controle, monitoring, functionaliteit en exploitatie biedt als actieve computerapparatuur. Wanneer ze niet langer nodig zijn of het einde van hun productieve levensduur hebben bereikt, worden kill-schakelaars geactiveerd door mensgestuurde omgevingstriggers of triggers van het systeem zelf, waardoor de ELM volledig en snel degradeert zonder enige negatieve impact op het milieu te veroorzaken. Gedurende het Fungateria-project zal een maatschappelijke dialoog tot stand worden gebracht om de onderzoeksdoelstellingen voortdurend af te stemmen op ethische en regelgevende vereisten.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.