Project

Connectiviteitsbehoud voor geleedpotigen onder klimaatsverandering

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Climate change
  • Invertebrate biology
  • Community ecology
  • Terrestrial ecology
  • Conservation and biodiversity
 
Projectomschrijving

Recent werd door een groot aantal studies aangetoond dat de biodiversiteit en biomassa van insecten een verontrustend snelle daling ondergaan. Deze trend heeft geleid tot grote zorgen bij ecologen, natuurbeheerders, beleidsmakers en het grote publiek. Het voortbestaan van geleedpotigen kan enkel gegarandeerd worden als ze in staat zijn om de verwachte klimatologische veranderingen te mitigeren, bijvoorbeeld door het tolereren van nieuwe thermale condities of genetische adaptaties. Een alternatieve optie omvat het volgen van hun thermale niche over een breedte- of hoogtegradiënt. Het is echter mogelijk dat zelfs zeer mobiele soorten hier niet in zullen slagen, aangezien de connectiviteit tussen populaties ook bepaald wordt door factoren zoals levensgeschiedenis, verspreiding en omgevingscontext. Het doel van dit project is het verkrijgen van een kwantitatief inzicht van de potentiële limieten voor geleedpotigen om de huidige snelheid van klimaatsverandering bij te houden. Daarnaast zal nagegaan worden hoe de hedendaagse landschapscompositie verplaatsing van soorten, en bijgevolg potentiële spatiale veranderingen in biodiversiteitspatronen, faciliteert of beperkt. Deze inzichten zullen worden bekomen aan de hand van modellen (gebruik makend van de “virtual species approach”) gecombineerd met moderne tracking methodes. Uiteindelijk zullen deze methodes toegepast worden op Natura2000 netwerken om hun robuustheid voor de connectiviteit van geleedpotigen na te gaan.