Project

Theoretisch en experimenteel onderzoek over het ontstaan en de invloeden van gelijkgerichte elektrische velden in plasmas verhit met radio-frequent vermogen