Project

Evaluatie van furan als een strategisch structureel motief in de synthese van op natuurlijke polycyclische terpenen geïnspireerde verzamelingen van moleculen