Project

Een Belgische vertegenwoordiging in de Scientific Advice Working Party (SAWP) van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).