Project

Overheidsbeleid en risicokapitaal

Code
178EB0215
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business economics
Trefwoorden
overheidsbeleid overheid risicokapitaal fondsenwerving ondernemingsgroei
 
Projectomschrijving

Veel bedrijven met een hoog groeipotentieel zijn niet in staat het benodigde kapitaal aan te trekken om hun investeringen te financieren, waardoor samenlevingen innovatie en jobs mislopen. Om dit probleem aan te pakken, hebben overheden beleidsinstrumenten geïmplementeerd om het aanbod van risicokapitaal te vergroten. Het doel van dit proefschrift is om onze kennis uit te breiden over de factoren die de effectiviteit van directe overheidsinterventie-initiatieven beïnvloeden door te focussen op de belangen van overheden, private risicokapitaalverschaffers en ondernemers. Het doel van de eerste studie is om dieper in te gaan op de fondsenwerving van onafhankelijke risicokapitaalverschaffers die fondsen beheren in opdracht van zowel private als overheidsinvesteerders. De tweede studie evalueert de maatschappelijke impact van overheidsinvesteringen in fondsen, afhankelijk van het type risicokapitaalverschaffer dat het fonds beheert. In de derde en laatste studie richten we ons op de rol van de groeiambities van ondernemers alsook die van interne en externe menselijke kapitaalfactoren bij het verklaren van de grote verschillen in gerealiseerde groei van met risicokapitaal gefinancierde ondernemingen. Over het geheel genomen tonen de drie studies in dit proefschrift aan dat de uitkomsten van rechtstreekse interventie door overheden in risicokapitaalmarkten worden beïnvloed door agency problemen in de relaties tussen het electoraat, overheidsfunctionarissen, fondsbeheerders van private risicokapitaalverschaffers en ondernemers.