Project

Doctoraatsonderzoek sociaal-ruimtelijke planning

Code
BOF/STA/202309/010
Looptijd
13-10-2023 → 12-10-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Environmental and sustainable planning
  • Urban and regional development
  • Urban and regional planning policy, instruments and legislation
  • Urbanism and regional planning
  • Urban and regional design, development and planning not elsewhere classified
Trefwoorden
ruimtelijke planning zelforganisatie actorengerichte benadering burgerinitiatief sociaal-ruimtelijke ontwikkeling Burgerparticipatie
 
Projectomschrijving

Binnen dit project wordt een doctoraatsonderzoek opgestart met als hoofdopdracht wetenschappelijk onderzoek in het domein van de ruimtelijke planning. Het precieze onderwerp van dit doctoraat is te bepalen in samenspraak met de promotor bij start van het onderzoek en kan verder bouwen op de onderzoeksinteresse van de kandidaat. Het doctoraatsproject zoekt hierbij aansluiting bij de onderzoeksfocus van AMRP: met de focus op een actorengerichte benadering op hedendaagse complexe ruimtelijke vraagstukken en transitiethema’s, een sociaal-ruimtelijke aanpak rond ruimtelijke ontwikkeling, zelforganisatie en burgerinitiatief. Het onderzoek zal aan de slag gaan met diverse praktijkgerichte cases in de Vlaamse context.