Project

Nieuw EMG toestel, Dantec Keypoint Focus van Natus / Acertys, een compact systeem voor elektromyografie (EMG), zenuwgeleidingsstudies en geëvoqueeerde potentialen