Project

Een netwerk van bio-economie open access pilot en multifunctionele demofaciliteiten

Acroniem
PILOTS4U
Looptijd
01-06-2017 → 31-08-2019
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
 
Projectomschrijving

Pilots4U heeft tot doel een zeer zichtbaar, gemakkelijk toegankelijk netwerk van open access pilot- en multipurpose demoinfrastructures voor de Europese bio-economie op te zetten met een Europese dekking en de IE-rechten van gebruikers te beschermen. Aangezien pilot- en demonstratieapparatuur erg duur is en specifieke expertise vereist, zijn open access-infrastructuren de meest kosteneffectieve manier om de inzet van door de industrie gestuurde innovaties in de markt te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat het netwerk voldoet aan de behoeften van de Europese bio-economie-industrie (MKB-bedrijven, start-ups, grote ondernemingen), worden de huidige Europese proef- en demo-capaciteiten vergeleken met de behoeften van de Europese biobased industrie. Maximaal zes businesscases van investeringen in extra uitrusting, faciliteiten of capaciteiten worden geëvalueerd en de eerste stappen worden gezet om financiering aan te trekken. Verschillende samenwerkingsschema's voor het open access pilot- en demo-netwerk zullen worden overwogen. Het projectconsortium heeft alle benodigde spelers om te slagen: zes partners coördineren bio-economische piloot of multipurpose demo-infrastructuurnetwerken en zorgen daarom voor betrokkenheid van meer dan 40 infrastructuren: Bio Base Europe Pilot Plant (SmartPilots), VTT (ERIFORE), Royal Institute of Technology KTH (BRISK), Swansea University (Enalgae), Ghent University (Biorefine Cluster Europe) en NNFCC (als secretaris van het initiatief BioPilotsUK). De clusterorganisatie CLIC Innovation vertegenwoordigt de industrie die in contanten bijdraagt ​​aan het project. De Europan Regions, het onderzoeks- en innovatienetwerk met 150 aangesloten regio's zullen geïnteresseerde Europese stakeholders (infrastructuurbezitters en gebruikers) aantrekken om mee te doen aan het project, en NNFCC, de bio-economie consultant, is een professionele, onafhankelijke consultant die het onderzoek zal leiden .