Project

Belgisch energiesysteem: de bijdrage van elektro- en synthetische energiedragers aan de bevoorradingszekerheid

Code
160R03420
Looptijd
01-02-2020 → 31-07-2024
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Energy conversion
    • Energy storage
    • Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified
    • Thermodynamic processes
Trefwoorden
energie energiedrager brandstof waterstof methanol verbrandingsmotoren energiebuffering transport
 
Projectomschrijving

De missie van het project is het uitwerken, voor België, van de meest economische routes voor elektro- en synthetische energiedragers om klimaatverandering het hoofd te bieden en de stabiliteit van het energienetwerk evenals de bevoorradingszekerheid te garanderen tot 2040 en later.

Om deze missie te realiseren moeten we het probleem globaal bekijken, van de wieg tot het graf, zonder voorafgaande onderstellingen die de conclusies kunnen ondergraven. Het uiteindelijke doel is de overheid richtlijnen aan te leveren voor vloeibare en gasvormige energiedragers, als deeloplossingen in het scala oplossingen voor de energietransitie.