Project

De individuele gevolgen van onvrijwillige immobiliteit

Code
G098523N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Welfare economics
    • Sociology of development
    • Migration
    • Sociology of health
Trefwoorden
Migratie
 
Projectomschrijving

Grote aantallen jongeren over de hele wereld, vooral in ontwikkelingslanden, willen migreren, maar hebben daartoe niet de capaciteit. Dit fenomeen gekend als `onvrijwillige immobiliteit’ kan een belangrijke uitdaging vormen voor ontwikkeling. Maar hoewel immobiliteit numeriek groter is dan migratie, is het voorlopig een grotendeels onderontwikkeld onderzoeksgebied. Dit project vult deze leemte in de literatuur op door een conceptualisering en empirische analyse van de impact van onvrijwillige mobiliteit op ontwikkeling in drie dimensies: individueel subjectief welzijn en mentale gezondheid, levensambities en gedragingen. Door te focussen op zij die zichzelf onvrijwillig immobiel beschouwen proberen we te begrijpen waarom sommigen zich gedesillusioneerd en gevangen voelen, terwijl anderen hun ambities cognitief en gedragsmatig aanpassen richting alternatieven voor migratie, of alternatieve migratieopties en bestemmingen. We willen de belangrijkste factoren en bronnen begrijpen die deze ambitieuze 'trajecten' verklaren. Deze doelstellingen vormen de basis van ons onderzoeksontwerp dat beroep doet op ethnografische en survey-based onderzoeksmethoden gebaseerd op bestaande gegevens (in verschillende contexten) en nieuwe longitudinale (panel) gegevens voor Senegal. Ons interdisciplinaire consortium integreert inzichten uit economie, sociologie, gezondheid en cognitieve gedragswetenschappen om een nieuwe bijdrage te leveren aan onderzoek rond migratie en ontwikkeling.