Project

C3PO

Code
41D09117
Looptijd
01-06-2017 → 31-05-2020
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Biological system engineering
    • Other engineering and technology
 
Projectomschrijving

De missie van C3PO, Cocreatie: 3D Printen met Ondernemingen, is de Kempen tot een topregio laten uitgroeien op vlak van 3D-printen voor de bouwsector, het creeren van een 3D-cluster Kempen hierrond enbegeleiden van de bouw-kmo's.