Project

Uitbreiding van de waaier aan bacteriële gastheren voor industriële biotechnologie door de ontwikkeling van een cross-bacterieel orthogonaal en afstembaar genexpressiesysteem.

Code
3F026720
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Synthetic biology
  • Engineering and technology
    • Industrial microbiology
Trefwoorden
synthetische biologie industriële biotechnologie cross-bacteriële genexpressie systemen
 
Projectomschrijving

De ontwikkeling van commercieel levensvatbare microbiële cel-fabrieken wordt momenteel beperkt door de hoge kosten en de lange time-to-market in vergelijking met andere productieroutes. Een van de oorzaken is een te grote afhankelijkheid van niet-optimale modelorganismen zoals E. coli, wat vaak leidt tot langere ontwikkelingstijden en hoge bijbehorende kosten. In deze context is het gebrek aan uitgebreide en gestandaardiseerde genexpressiesystemen voor alternatieve bacteriële gastheren een belangrijk knelpunt. In dit project zal een cross-bacterieel en afstembare genexpressiesysteem ontwikkeld worden die functioneel en orthogonaal is in een reeks van bacteriële gastheren, waardoor de grote diversiteit in het bacteriële domein kan worden gebruikt voor toepassingen in de industriële biotechnologie. Via in silico modellering en eiwit engineering zullen nieuwe transcriptie initiatiefactoren ontwikkeld worden die een voorspelbare en afstembare controle van de genexpressie mogelijk maken. De functionaliteit en orthogonaliteit van het systeem zal worden getest in 4 verschillende bacteriële gastheren.