Project

Strategische analyse en ondersteuning voor verbeterde onderzoekssamenwerking op het gebied van landbouw en voeding

Acroniem
SCAR
Code
41K09122
Looptijd
15-01-2022 → 14-07-2023
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Sustainable agriculture
Trefwoorden
SCAR landbouwkundig onderzoek kennisuitwisseling agro-ecologie klimaatverandering duurzame dierlijke productie Gezondheit en welzijn van dieren voedingssystemen bio-economie bosbouw visserij Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw
 
Projectomschrijving

Doel van het project is het verstrekken van strategische analyses en ondersteuning voor versterkte onderzoekssamenwerking op het gebied van landbouw en voeding aan de aanbestedende dienst (hier de Europese Commissie - DG RTD en AGRI), met een diepgaande input over de verscheidenheid van onderwerpen die worden behandeld door de werkgroepen van het Permanent Comité voor onderzoek in de landbouw (PCOL). De te verlenen algemene bijstand houdt rechtstreeks verband met de activiteiten van de werkgroepen (WG) van het Permanent Comité voor Onderzoek in de Landbouw (PCOL) en omvat diensten op het gebied van beheer, administratie, techniek en wetenschap.

Deze diensten zullen worden verleend door een professioneel en ervaren SCAR (PCOL)-ondersteuningsteam. De mensen van het team worden door verschillende organisaties, georganiseerd in een consortium, aan het project toegewezen. De groep organisaties die voor dit project is samengebracht, bestaat uit universiteiten, instellingen voor toegepast onderzoek en enkele kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), uit 6 verschillende EU-lidstaten. Het is gebouwd op een kerngroep van partners en experts die van 2013 tot 2021 betrokken waren bij het EIP-AGRI Servicepunt, die nieuwe organisaties verwelkomden en dit Consortium oprichtten met de Universiteit Gent als Lead Partner.

De strategie van het Consortium ondersteunt het betrekken van alle relevante stakeholders in het kennisuitwisselings- en kennisopbouwproces en richt zich op het verdiepen van reeds bestaande connecties en op het opbouwen van nieuwe relaties. Het consortium verbindt zich ertoe kwaliteitsondersteuning te bieden aan de SCAR (PCOL)-werkgroepen, met bijzondere aandacht voor de organisatie en facilitering van vergaderingen en evenementen, en voor communicatie.

Het ontwerp en de uitvoering van het project zijn gebaseerd op een degelijke methodologie en een aanpak op maat voor een succesvolle voorbereiding van SCAR (PCOL) - werkgroep vergaderingen, gebaseerd op projectanalyse en faciliterende technieken, waarbij het beste van activiteiten op afstand (online) wordt gecombineerd met kostbare tijd ‘in persoon’. De methodologie is gericht op het verbeteren van de algehele facilitering, organisatie, communicatie en verspreiding van de activiteiten van de SCAR (PCOL) -werkgroepen en is sterk afgestemd op de doelstellingen om de samenwerking te verbeteren, de kwaliteit van de resultaten van het SCAR (PCOL) te verbeteren voor een grotere impact op Europees en nationaal niveau en om ervoor te zorgen dat deze tijdig worden geleverd, hierbij geconfronteerd wordend met uitdagende veranderende en kritieke omstandigheden zoals klimaatverandering, onzekere voedselketens, droogtes, overstromingen, plagen, pandemieën, enz.