Project

GLastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech

Acroniem
GLITCH
Code
41q00118
Looptijd
01-06-2018 → 31-05-2021
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Power electronics
    • Energy generation, conversion and storage engineering
Trefwoorden
koolstofarme hightech
 
Projectomschrijving

De doelstellingen van het GLITCH project zijn:

- de glastuinbouwsector ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van energie-efficiëntere en klimaat neutrale teeltsystemen en

technieken.

- aan de hand van een aantal concrete demonstraties en door de glastuinbouwsector geïnitieerde bedrijfscases technologische

innovatietrajecten door co-creatieprocessen met partners uit de bedrijfskolom te managen en faciliteren. Hierbij worden co-creatie roadmaps

toegepast (met technieken en –ools) met nadruk op CO2 reductie en marktgerichtheid die KMO/MKB gericht zijn

- slimme cross-overs realiseren tussen de glastuinbouwsector (agrofood), hightech systemen en materialen

- hulpmiddelen beschikbaar en toegankelijk te maken voor de bredere sector, en bij uitbreiding voor het bedrijfsleven in het algemeen

- passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) voor Zuid-Nederland en Vlaanderen

GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: Hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders doorheen de bedrijfskolom tot een

succesvolle, koolstofarme innovatie komen? GLITCH draagt bij aan:

- het versterken van de marktgedrevenheid, concurrentiekracht en rendabiliteit van de glastuinbouwbedrijven en hoogwaardige technologische

bedrijven

- die voor innovatie- en co-creatie-uitdagingen staan

- met andere stakeholders in de bedrijfskolom (telers, onderzoekers, technologiebedrijven)

- met een focus op koolstofarme technologieën

- die gebaat zijn bij een gestructureerd managen en faciliteren van dit proces.

De concrete innovatieprojecten zijn:

- Energie-efficiënte belichtingstechnieken

- Energie-efficiënte teeltsystemen

- Benutting van laagwaardige warmte

- Gebruik van CO2 uit rookgassen met behoud van luchtkwaliteit in de serre

- Plasmatechnologie voor energie-efficiënte stikstofproductie

- Energy-balancing dagschermen

- Energy-balancing nachtschermen

- Ontwikkeling dampwarmtepomp

- Teeltproef.

Er zal tijdens dit proces een roadmap uitgewerkt worden om glastuinbouwbedrijven te helpen om een co-creatieve en koolstofarme innovatie tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct of –roces te brengen. Deze roadmap zal dan actief worden gecommuniceerd en gepromoot bij de glastuinbouwsector en bij uitbreiding, bij alle bedrijven die aan duurzame en innovatie co-creatie willen doen.