Project

Functioneel belang en genetica van courante ontwikkelingstoornissen van het skelet van sportpaarden

Code
3F026220
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary genetics
    • Veterinary medical imaging
    • Veterinary surgery
Trefwoorden
Fenotypische en genotypische screening van osteo-articulaire degelijkheid bij sportpaarden
 
Projectomschrijving

Kreupelheid vormt een grote bedreiging voor sportpaarden waardoor deze tegenwoordig op jonge leeftijd routinematig worden gescreend op osteo-articulaire ontwikkelingsstoornissen (OAOs). Het resultaat bepaalt in grote mate de economische waarde van het paard en de geschiktheid voor de fokkerij. Echter, er bestaat geen consensus omtrent de functionele impact van de diverse OAOs. Ten tweede wordt bij selectie voor de fokkerij de radiografische fenotypering idealiter vervangen door genotypering. En tenslotte dient onderzocht of met toenemende inteeltgraad, een indirect gevolg van nieuwere reproductietechnieken, het risico op OAOs toeneemt. In werkpakket 1 (WP1) zullen de dossiers van gezonde sportpaarden die tussen 2009 en 2018 onderzocht werden, gescreend worden op OAOs waarna deze data zullen worden geïntegreerd met een bestaande databank met sportresultaten en statistisch vergeleken zullen worden met de prevalentie van OAOs bij kreupele sportpaarden van dezelfde leeftijd. In WP2 zullen 560 paarden (1 geval/3 controles) gegenotypeerd worden (HD 670 chip) waarop de genotypes samen met 440 reeds beschikbare genotypes aan een genoomwijde associatiestudie zullen worden onderworpen ter detectie van loci die geassocieerd zijn met OAOs. In WP3 zullen de 1000 genotypes uit WP2 geanalyseerd worden via ‘runs of homozygosity’ om de werkelijke, genomische inteeltgraad te bepalen en, na integratie met de radiografische fenotypes, te bepalen of deze is geassocieerd met het risico op OAOs.