Project

Niet-thermische plasma technologie als innovatieve strategie voor levensmiddelenconservering

Code
01G00120
Looptijd
01-01-2020 → 31-10-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Food packaging, preservation and safety
Trefwoorden
niet-thermisch plasma levensmiddelenmicrobiologie levensmiddelenchemie milde conservering voedselverpakking antimicrobiële coatings
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt het verwerven van fundamentale kennis over plasma-geassisteerde decontaminatie van levensmiddelen als alternatief voor verhitting. Focus ligt op het bestuderen van de aard en de densiteit van gegenereerde plasma-actieve deeltjes in verschillende gasmengsels met bijhorende antimicrobiële effectiviteit en effect op chemische degradatie van levensmiddelen. Daarenboven zal het potentieel van plasma-gepolymeriseerde antimicrobiële coatings voor voedselverpakking
doeleinden ook onderzocht worden.