Project

Het materiële lichaam: geneeskunde en materialisme van de vroege moderniteit tot de radicale Verlichting