Project

TWO Trendanalyse Nox in Vlaanderen

Looptijd
01-10-2010 → 30-11-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Statistics and numerical methods
  • Atmospheric sciences
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Atmospheric sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
luchtvervuiling GAM modellen statistiek Nox
 
Projectomschrijving

In dit onderzoek wordt een analyse gemaakt van de lange-termijn trends in Nox concentraties gemeten door de VMM. Hierbij worden meteorologische omstandigheden in rekening gebracht, naast de periodiciteit in de metingen op verschillende schalen. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van veralgemeende additieve modellen. De opdracht omvat zowel analyse als rapportering en aanleveren van een toolset voor toekomstige analyses.