Project

Lunetteduinen en geassocieerde panafzettingen als archief van het jong-quartaire paleomilieu in de zuidwestelijke Kalahari, Namibië: een OSL-chronometrische studie geïntegreerd in een geomorfologisch en sedimentpetrologisch onderzoek.