Project

Van de 21e eeuw v.Chr. tot de 21e eeuw n.Chr. Nieuwe methodologische benaderingen voor de analyse van een corpus van ongepubliceerde spijkerschrifttabletten

Code
3F024920
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology of Australia, Asia, Africa, and the Americas
    • Ancient history
    • Middle Eastern history
    • Middle Eastern languages
Trefwoorden
Mesopotamië Sumerische Geschiedenis Archeologie Assyriologie digitale geesteswetenschappen Akkadisch spijkerschrift Sociaal netwerk Ana Tekstuele codering Geschiedenis van het oude Nabije Oosten
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject heeft als doel de traditionele methodologieën van tekstuele analyse te verbeteren door gebruik te maken van de mogelijkheden van digitale methodologieën om 210 ongepubliceerde spijkerschrifttabletten uit de Ur III-periode (2112-2004 v.Chr.) te bestuderen. Het corpus van tabletten, momenteel bewaard aan de Universiteit Gent, ontbeert archeologische context en nauwkeurige datering, wat de doeltreffendheid van traditionele filologische methoden beperkt. Om deze beperkingen te overwinnen, zal het project verschillende digitale methodologieën integreren, waaronder Social Network Analysis (SNA), Reflectance Transformation Imaging (RTI), 3D-scanning en Computer Tomography, om de teksten grondig en efficiënt te analyseren.