Project

Aan de rand van het eerste wereldrijk. De Sargonische overheersing (2335-2193 v. Chr.) van Susa en West-Iran: nieuwe historische en methodologische perspectieven.

Code
3F024920
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology of Australia, Asia, Africa, and the Americas
    • Ancient history
    • Middle Eastern history
    • Middle Eastern languages
Trefwoorden
Mesopotamië
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doel de systematische studie van de Sargonische aanwezigheid in de antieke stad Susa (mod. Šuš, Khūzistān, Iran) en de rol die deze stad speelde als stragetisch punt in het oostelijke deel van het eerste wereldrijk, zijnde het Oud-Akkadische Rijk (2335-2193 v. Chr.). Deze studie is van fundamenteel belang daar zij licht zal werpen op de eerste contacten tussen Mesopotamië en de meest oostelijk gelegen cultuurgebieden aan het begin van de Elamitische geschiedenis. Het gebrek aan een moderne uitgave van de spijkerschriftbronnen en een analyse van de archeologische data, verspreid over diverse publicaties, heeft menig onderzoeker er tot dusver van weerhouden deze essentiële pagina van de oude geschiedenis grondig te bestuderen. Dit project wil daar verandering in brengen door zowel de epigrafische (spijkerschrifttabletten, zegelafrollingen, zegels enz.) als de archeologische data (rapporten, plannen, persoonlijke dagboeken enz.) te analyseren om tot een zo volledig mogelijke historische reconstructie te komen. De epigrapfische bronnen zullen geanalyseerd worden volgens een multidisciplinaire en innovatieve benadering op het gebied van Digital Humanities: tekstcodering, sociale netwerkanalyse, 3D-modellering en RTI. De verzamelde resultaten zullen worden geharmoniseerd om een toekomstig referentiewerk te creëren voor alle wetenschappers betrokken in de studies van het Oude Nabije Oosten, zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van methodologie.