Project

Het gif van de honingbij (Apis mellifera) en de aardhommel (Bombus terrestris): analyse en immunologische betekenis van het proteoom