Project

Reproductie van Europese paling: naar een zelfonderhoudende aquacultuur

Acroniem
PRO-EEL
Looptijd
01-04-2010 → 31-07-2014
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Fisheries sciences
Trefwoorden
duurzaam Europese paling larvicultuur
 
Projectomschrijving

De Europese paling kan zich in gevangenschap niet voortplanten. De natuurlijke reserves aan glasaal, het juveniele stadium van de paling, verminderen echter aanzienlijk waardoor een oplossing zich opdringt. In dit project worden expertises uit Europa gegroepeerd om onderzoek te verrichten naar optimalisatie van fertilisatieprocedures, incubatiecondities, genetica, microbiologie, en andere met als finale doel de reproductiecyclus van paling te kunnen sluiten.