Project

Cyber partnergeweld: Naar een heldere conceptualisatie en bestudering van een hartverscheurend online fenomeen

Code
3F024520
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social behaviour and social action
    • Criminological theories
    • Interpersonal communication
    • Media and communication theory
Trefwoorden
cyber dating misbruik
 
Projectomschrijving

Het internet biedt veel mogelijkheden voor interactie tussen partners, soms op een schadelijke manier. Het gebruikmaken van technologie om excessief controlerende gedragingen en verbale agressie tegenover een partner te vertonen wordt cyber partnergeweld genoemd (CDA). Hoewel sommige studies de prevalentie en aard van CDA reeds hebben bestudeerd, bestaan er nog drie belangrijke kennislacunes. Zo is er tot op heden geen consensus over hoe CDA geconceptualiseerd en gemeten dient te worden. Daarnaast is de relatie tussen CDA en diens offline tegenhanger, psychologisch partnergeweld (PPV), nog vrij onontgonnen, waardoor vragen over hun (co-)expressie blijven bestaan. Tot slot heeft eerder onderzoek nog geen determinanten van CDA en PPV geïdentificeerd, onderwijl rekening houdend met meespelende situationele factoren. Een theorie die hiervoor veelbelovend lijkt is de situationele actie theorie. Het voorgestelde onderzoek adresseert deze drie onderzoekshiaten op de volgende manieren: 1) literatuur en focus groep onderzoek om een heldere begripsbepaling en bijpassend meetinstrument voor CDA te ontwikkelen; 2) survey-onderzoek om de gecreëerde schaal te valideren en de relatie tussen CDA en PPV te bestuderen en 3) survey-onderzoek om te toetsen of determinanten van CDA en PPV kunnen worden geïdentificeerd middels de situationele actietheorie. Het voorgestelde onderzoek zal waardevolle inzichten bieden voor partnergeweld preventie en interventie technieken, en toekomstig onderzoek.