Project

Robert Schumanns en Richard Wagners 'Musikkritik': een stilistische analyse

Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
  • Art studies and sciences
Trefwoorden
poetica Muziekkritiek stilistiek
 
Projectomschrijving

De stilistische oppositie tussen Robert Schumanns narratieve en Richard Wagners polemische Musikkritik illustreert de rijke formele verscheidenheid in de 19deeeuwse Duitse Musikkritik. Mijn onderzoek zal de stilistische processen in de teksten onderzoeken en ze in een poetica van onderricht tegenover de lezer situeren die vorige notities van ‘romantisch elitisme’ betwist. Zodoende zal mijn project Schumanns en Wagners fundamentele vernieuwing van de genreconventies van Musikkritik aantonen.