Project

Bijdrage van lokale en systemische humorale responsen inallergische luchtwegaandoeningen.

Code
3G0A7422
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Adaptive immunology
  • Allergology
  • Inflammation
  • Rhinology
  • Respiratory medicine
Trefwoorden
tertiaire lymfoïde organen
 
Projectomschrijving

Allergisch astma (AA) en allergische rhinitis (AR) zijn chronische allergische luchtwegaandoeningen gekenmerkt door type 2 cytokines, dewelke typische eigenschappen van allergische ziekte veroorzaken zoals eosinofilie en verhoogd immunoglobuline (Ig) E, het laatste reactief tot ingeademde allergenen. De productie van allergeen-specifiek IgE werd tot nu toe gewijd aan secundaire lymphoïde organen (SLO), dewelke bestaan uit afzonderlijke B cel follikels en waar B cel selectie en differentiatie als antwoord op antigen blootstelling plaatsvindt in germinal centers. Echter, in chronische luchtwegaandoeningen zoals AA en AR zijn tertiaire lymphoïde organen (TLO) beschreven met aanwezigheid van lokale germinal centers. Desondanks blijft de rol van TLO in allergische luchtwegaandoeningen tot op heden onduidelijk. Dit project heeft als doel de bijdrage van TLO in allergische luchtwegaandoeningen te onderzoeken, met bijzondere focus op B cel selectie en differentiatie processen erin. Door zowel lokale als systemische humorale responsen t.o.v. antigen te onderzoeken, hopen we te verstaan hoe deze compartimenten bijdragen tot inflammatie in allergische luchtwegaandoeningen, dewelke dan weer tot belangrijke inzichten in het optimaliseren van diagnostische en therapeutische technieken kunnen leiden.